جمعه, 28 دی 1397

عنوان : گزارش عملكرد واحد خدمات شهری شهرداری بندرتاریخی كنگ مورخ 1397/10/20 1- رنگ امیزی جداول بلوار معلم 2-پاكسازی ساحل قسمت خور سور3-زیرسازی جهت آسفالت محله سلطان العلما ء 4-زیرسازی كوچه های بافت جهت كفسازی 5-جمع آوری زباله های موج شكن غربی 6-ادامه حفر سلول دفن بهداشتی پسماند غیر قابل بازیافت
کد خبر : ۵۰۳۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۹:۲۰:۱۸

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ