يکشنبه, 5 خرداد 1398
  • ساعت : ۹:۲۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۵۰۳۹
گزارش عملكرد واحد خدمات شهری شهرداری بندرتاریخی كنگ مورخ 1397/10/20 1- رنگ امیزی جداول بلوار معلم 2-پاكسازی ساحل قسمت خور سور3-زیرسازی جهت آسفالت محله سلطان العلما ء 4-زیرسازی كوچه های بافت جهت كفسازی 5-جمع آوری زباله های موج شكن غربی 6-ادامه حفر سلول دفن بهداشتی پسماند غیر قابل بازیافت
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0