• ساعت : ۸:۲۲:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
  • کد خبر : ۵۱۱۱
بخشی از فعالیتهای واحد عمرانی شهرداری بندرتاریخی كنگ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱6
۱: ادامه مرمت برکه پنج تا ۲:قیر پاشی و آسفالت محله هوجا بندرتاریخی کنگ
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0