پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399
  • ساعت : ۹:۰:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ 
  • کد خبر : ۵۱۹۸
شروع پروژه مرمت و احیای بركه شكری بندر تاریخی كنگ
پروژه مرمت و احیای برکه شکری بندر تاریخی کنگ توسط شهرداری این بندر در خرداد ماه سال 1399 شروع به کار کرد
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0