پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 4 بهمن 1398

 

میدان کنگ

 

در سال 1350 شمسی ،فضای سبز میانی میدان شهر کنگ به وسیله شهرداری به وجود آمد و در روز 17/12/1352 اولین کلنگ آسفالت میدان به زمان تصدی شهرداری نگارنده ،به زمین زده شد و کار آسفالت میدان مرکزی کنگ و خیابان های شهر و محوطه جلوی بازار نیز آغاز گردید.

 

بازار ماهی کنگ

 

برای عرضه ماهی به صورت بهداشتی از اوایل سال 1354 اقدام به شروع ساختمان مناسبی برای فروش ماهی در بندرکنگ گردید و بلاخره در آذر سال 1354 کار ساختمان تمام شد و در روز 29/09/1354 در میان ابراز احساسات مردم کنگ و با حضور عده ای از روسای ادارات کنگ و لنگه بهره برداری از بازار ماهی آغاز گردید.

 

کتابخانه عمومی شهر کنگ

 

شهر کنگ تا اواخر سال1352 کتابخانه نداشت و در اوایل سال 1353 با تشکیل انجمن کتابخانه عمومی بنا به پیشنهاد نگارنده و از محل اعتبارات استانداری و شهرداری ،نقشه ساختمان کتابخانه تهیه شد و بلاخره با زدن اولین کلنگ بوسیله ظهیری استاندار وقت،

ساختمان کتابخانه بت زیربنای 150 متر مربع و هزینه ای معادل 500.000 ریال در پارک شهر کنگ آغاز و در همان سال نیز افتتاح گردید.

 

       برق شهر کنگ

 

     برق شهر کنگ از سال 1344 تا شهریورماه سال 1352 وسیله شهرداری کنگ و با دو موتور جمعا به قدرت125 کیلو وات تامین میشد و به علت عدم وجود امکانات و خاموشی های پی در پی و خرابی مداوم موتورها به دستور استاندار وقت بعد از ایجاد نیروگاه جدید بین کنگ و لنگه به عهده شرکت برق منطقه ای قرار گرقت.

 

      تلفن بندرکنگ

 

بندرکنگ تا قبل از سال 1354 فاقد تلفن بود .همزمان با فعالیتهای عمرانی بندرکنگ نگارنده چند بار به اداره کل مخابرات در استان مراجعه و بالاخره  و بلاخره موافقت مدیر کل مخابرات را در مورد ایجاد یک مرکز مخابرات برای کنگ جلب نمودم و با تائید استانداری ، به قائم مقامی انجمن شهر کنگ ،قطعه زمین مشجری در اختیار مخابرات قرار داده شد،بعدها سازمان زمین قیمت زمین واگذاری را از شرکت مخابرات دریافت داشت،سپس با تامین اعتبار ،زمین مذکور محصور و در آن سلختمانی به وجود آوردند و پس از نصب دستگاههای لازم در تاریخ سوم اسفندماه سال 1354 با حضور جمع کثیری از مردم کنگ مرکز مذکور مورد بهره برداری واقع گردید و با یک خط به طول 6 کیلومتر ارتباط بین مردم کنگ با لنگه برقرار شد.

جاهای دیدنی کنگ: 

 

خور بزرگ کنگ

 

در غرب کنگ و در فاصله 400متری قلعه پرتغالی ها،خوری وجود دارد که در گذشته محل لنگر انداختن کشتی ها بوده است،عمق این خور در قسمت مصل به دریا (4) متر و در انتها (2) متر است طول خور در حدود 300 متر و عرض آن در حدود (20)متر می باشد.این خور بسیار قدیمی است و در اطراف آن آثاری ساخته شده از سنگ و گچ و ساروج دیده می شود و خصوصا در قسمت شرق خور دیوارهایی از سنگ باملات ساروج دیده می شود که سابقا در آنها حلقه هائی از آهن کار می گذاشته اند و کشتی ها و قایق های خود را به آنها متصل می نموده اند.

در سال های دور که این خور مملو از آب بوده،کشتی ها به داخل آن می آمده اند و به راحتی بار خود را تخلیه و یا بارگیری می کرده اند.

اهمیت این خور از آنجا پیداست که درست در غرب قلعه پرتغالی ها قرار دارد و این مبین آن است که قلعه پرتغالی ها تا کنار این خور امتداد داشته و محموله کشتی ها از خور مستقیما به قلعه حمل می شده است و یا از آنجا کالاها را به کشتی بار می کرده اند.

دیوارهای سنگی و آثاری که درقسمت غرب قلعه پرتغالی ها و شرق خور موجود است موید این گفته است ،به مرور زمان در اثر پایین رفتن سطح آب دریا و یا پر شدن خور از شن و ماسه ،خور خالی از آب شده است و حالا فقط در هنگامی که دریا طوفانی است و آب دریا از حد معمول بیشتراست خور از آب پر می شود ولی دیگر خور برای ورود کشتی قابل استفاده نیست.

در حال حاضر بیشتر سطح خور و آثار مجاور آن زیر شن و ماسه پنهان شده است و از آنهمه جنب و جوش و سر و صدا که ناشی از ورود و خروج کشتی ها به خور بوده است اثری در میان نیست. 

 

باقی مانده قلعه پرتغالی ها

 

در غرب بندرکنگ و در فاصله 45متری مغرب برج مدور دو ستون از سنگ وساروج به فاصله 24 متر از یکدیگر وجود دارد که آثار باقیمانده از یک قلعه بزرگ و قدیمی است که همه جا به قلعه پرتغالی ها شهرت یافته است.

ارتفاع یکی از پایه ها از سطح زمین 8 متر و دیگری 3متر است هر دو ستون از سطح دریا حدود 2تا3 متر بالاتر ساخته شده اند.قسمت چسبیده به خاک هر دو ستون بر اثر مرور زمان باریک شده است و احتمال می رود تا چند سال دیگر خراب شوند.

این طور که پیداست این دو ستون دو پایه جلوئی و یا قسمتی از یک قلعه عظیم بوده و حتما در بزرگی هم در بین آن دو قرار داشته است .

 

 

 

 


تازیخچه شهرداری

جمعیت کنگ

 

جمعیت گذشته کنگ به علت در دست نبودن مأخذ ومدرک معتبر بر ما روشن نیست قدر مسلم این است که از جمعیت امروزی خیلی بیشتر بوده است و این مطلب را می توان از تعداد سلختمانهای آباد فعلی و ساختمانها و آثار مخروبه داخل شهر و اطراف آن و از گورستانها ی متعدد و قبرهای درگذشتگان به خوبی دریافت.

 

محمد ابراهیم نادری کازرونی ،وقایع نگار و یا حقایق نگار دربار محمد شاه قاجار،در گزارش مسافرت خود به بندرکنگ در مورد جمعیت دو محله بندرکنگ چنین می نویسد:

 

"و در این اوقات دو محله از بندر مذکور آباد است،یک محله شافعی مذهب و هر محله به قدر سیصد خانواده ساکن و گاو و گوسفند وافر دارند ".

 

باتوجه به گزارش کازرونی ، جمعیت دو محله بندرکنگ 600 خانوار بوده است و اگر هر خانوار را بطور متوسط ،پنج نفر به حساب آوریم در آن زمان جمعیت تنها دو محله کنگ بالغ بر 3000 نفر می شده است و شاید معادل همین تعداد نیز در محله های غیر آباد و نقاط دیگر کنگ ساکن بوده اند.در بندرکنگ هم مانند بندرلنگه تاکنون پنج بار سرشماری شده است:

 

1- در سرشماری سال 1335 شمسی ،کنگ دارای3117 نفر ساکن بوده  است و متاسفانه تعداد زن و مرد و خانوار آن مشخص نمی باشد.

 

            

2-در سرشماری 1345 شمسی ،جمعیت آن به 4285 نفر بالغ شده است که از این تعداد 2131نفر مرد و تعداد 2154 نفر زن بوده اند.

به این نکته اشاره شود که در سرشماری سال 1345 شمسی ،بندرکنگ بعنوان نقاط بین 2000 تا 5000 نفر جمعیت قلمداد گردیده و در این سال 935 خانوار داشته است.

 

 

3- در سرشماری آبانماه سال 1355 شمسی ،جمعیت بندرکنگ به 5560 افزایش یافت که از آن میان تعداد 2705 نفر مرد و 2855 نفر زن بوده اند، تعداد خانوار شهر کنگ نیز 1137 نفر به حساب آمده است.

 

درباره سرشماری سال 1355 نیز باید اضافه شود که به هنگام سرشماری ،تعداد قابل توجهی از اهالی بندرکنگ  در مسافرت در روی دریاها و یا در شیخ نشین های خلیج فارس بوده اند.

 

4- شهر کنگ در سرشماری مهر ماه سال 1365 دارای 9340 نفر جمعیت شامل 1697 خانوار بوده است.

 

از کل جمعیت ،3063 نفر باسواد (05/44درصد)،1851 نفر شاغل( 89/19 درصد) و نیز 541 کارگاه بوده است.

 

5- بندرکنگ در سال 1370 دارای 5487 نفر زن و 5890 نفر مرد 1832 خانوار و 11377 نفر جمعیت بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعیت کنگ در سرشماری سال های گذشته

 

ردیف

سال

زن

مرد

خانوار

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1335

 

1345

 

1355

 

1365

 

1370

----

 

2154

 

2855

 

----

 

5487

---

 

935

 

1137

 

1697

 

1832

3117

 

4285

 

5560

 

9340

 

11377

 

بندرکنگ با پیشرفتی که در سالهای اخیر نصیبش شده است، به صورت شهری آباد و بندری معمور و پر جنب و جوش در آمده است و جمعیتش نیز رو به افزایش است و در حال حاضر بیش از 12000 نفر جمعیت ساکن دارد.

 

 

محله های شهر کنگ

 

اهالی کنگ،شهر خود را از شمال تا جنوب و از شرق به غرب به چهار قسمت به نام های کوش(شرق)،شمال(غرب)،سهیل(جنوب)،گاه(شمال)تقسیم می کنند.

 

محله های شهر کنگ که بین چهار قسمت یادشده یعنی(کوش،شمال،سهیل و گاه)قرار دارند،به این شرح می باشند.

 

1- محله گل کنی:این محله درشرق شهر قرار داشته و جایی بوده که اهالی زمین را کنده و خاک محل را برای اندود پشت بام های خود مورد استفاده قرار می داده اند.

 

2- محله هوجا: این محله که معروف به محله پشت قبرستان است،در زمان های بسیار قدیم، مرکزشهر کنگ بوده است و در حال حاضر آثار کمی ازگذشته در آن دیده می شود.

 

3- محله گود ساروج: این محله در غرب شهر بوده است و در آنجا ساروج برای ساختن برکه ها و آب انبارهای شهر و احیانا قلعه ها درست می کردند.

 

4 - محله قبرستانی: این محله تقریبا در مرکز شهر فعلی قرار دارد،یعنی همان جائیست که بازار ماهی در آن ساخته شده است،به علت وجود تعدادی قبراز قدیم ، به این نام مشهور شده است.

 

5- محله یهودیها : این محله حدودا در پشت شهرداری فعلی واقع بوده و احتمالا چند خانوار یهودی در آنجا زندگی می کرده اند و قبر آنها نیز تا چندین سال پیش در این محل وجود داشته است.

 

6- محله لاور: در این محله درخت کهوری وجود داشت و به محله گود لاور معروف بود. در جای این محله اینک میدان بزرگ شهرداری ساخته شده است و درخت کهور هم در آنجا هنوز سرزنده و پابرجاست.

 

7- محله کوشکی : این محله در نزدیک شهر کنگ قرار داشته است و چند خانوار از کوشک خمیر در این محل اقامت داشتند،به همین جهت محله به نام آنها کوشکی معروف شده است.

 

8- محله قزوینی ها :این محله پشت جاده لنگه-بندرعباس واقع بود و در آنجا آهنگران میخ ها و لوازم آهنی مورد نیاز لنج ها و کشتی های کنگ را می ساختند.

 

9- محله بردغون: محله بردغون و یا بردغان ،به قول آقای احمد کنگی ممکن است در اصل "بردگان" ،یعنی محل اجتماع کارگران و یا بردگانی بوده باشد که "خور سور" را حفر کرده اند.

 

 

کنگ در لغت نامه ها

 

-    کنگ(ک) ،(ص)، مرد سصبر و قوی هیکل (برهان)-(جهانگیری)-فربه و قوی هیکل،مرد قوی هیکل،مردمان قوی هیکل(غیاث)-(فرهنگ رشیدی)-(انجمن آرا)-مرد شناور استوار خلقت،بزرگ جثه،پسر جوان(ناظم الاطباء)-بیخ و بن خرما(برهان)-(ناظم الاطباء)-خوشه خرما(غیاث)-امرد و جوان شوخ و(ناظم الاطباء)

 

-    کنگ ، بضم اول و سکون ثانی و کاف فارسی،نام بندری است از بنادر و مرد سطبر و قوی هیکل را نیز گویند و به معنی بیخ و بن خوشه خرما هم هست(برهان قاطع).

 

 

کنگ به معنی معطر

 

می گویند کنگ در زبان چینی به معنی معطر می باشد و"هونگ کنگ" در چین به معنی بندر معطر شهرت دارد و از نظر تشابه لفظی شاید این وجه تسمیه در مورد بندرکنگ ما نیز در گذشته صادق بوده است.

 

 

 

 

 

 

 


5.3.6.0
V5.3.6.0