پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 4 تير 1398
تلفن گویای شهرداری
 
پس از شماره گیری شماره یکی از شماره تماس های زیر:
44233435-44233436-44233437
سپس 
کلید (1)حوزه شهـــردار
 • کلید (1)دفتر شهــردار
 • کلید (2)گذاشتن پیام
کلید (2)حوزه حراست و بازرسی
 • کلید (1)واحد حراست
 • کلید (2)بازرسی، پاسخگویی به شکایات و روابط عمومی
کلید (3)حوزه شهـــرسازی
 • کلید (1)واحد شهرسازی
 • کلید (2)امور ساختمان
 • کلید (3)نو سازی و ممیزی
کلید (4)خدمات شهری
 • کلید (1)جهت گذاشتن شکایات خدمات شهری
 • کلید (2)و دریافت پاسخ
کلید (5)حوزه امور اداری
 • کلید (1)دفتر معاونت اداری و مالی
 • کلید (2)امور اداری و کارگزینی
 • کلید (3)امور حقوقی
 • کلید (4)دبیرخانه
 • کلید (5)بایگانی
 • کلید (6)نگهبانی
کلید (6)حوزه امور مالی و درآمد
 • کلید (1)امور مالی و حسابداری
 • کلید (2)ذیحسابی
 • کلید (3)درآمد
 • کلید (4)رایانه
 • کلید (5)و امور اصناف
کلید (7)ارائه انتقادات و پیشنهادات
کلید (8)اطلاع رسانی
 • کلید (1)صدور مجوز
 • کلید (2)تمدید پروانه ساختمانی
 • کلید (3)صدور عدم خلافی و پایانکار ساختمانی
 • کلید (4)تفکیک طبقات
 • کلید (5)پاسخ به استعمالات
 • کلید (6)مجوزهای حفاری
 • کلید (7)تفکیک اراضی
کلید (9)گرفتن وقت ملاقات با شهردار و نوبت کارشناسی
 • کلید (1)گرفتن وقت ملاقات با شهردار
 • کلید (2)و گرفتن نوبت کارشناسی فنی

5.3.6.0
V5.3.6.0